BOOKING
NUMBER OF GUESTS

Privacy Policy EUROHOTEL

§1
INFORMACJE OGÓLNE

Uprzejmie informujemy, iż EuroHotel Sosnowiec, Stowarzyszenie Rozwoju Usług Hotelowych z siedzibą ul. Zofii Nałkowskiej 10, 40-425 w Katowicach, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
– Dane niezbędne do odpowiedzi na zapytanie ofertowe realizowane poprzez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres e-mail
– Podstawowe dane potrzebne do zrealizowania rezerwacji w naszym hotelu : imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub numer paszportu, NIP*
– Dane potrzebne do wystawienia faktury lub rachunku (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub numer paszportu, NIP*).
* W przypadku jeśli rachunek lub faktura za pobyt ma zostać wystawiona na firmę.
Dane te zostały pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W przypadku rezerwacji noclegu w EuroHotel Sosnowiec za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego, wszystkie dane gości przekazywane są do hotelu przez te podmioty, w szczególności obejmują one dane osobowe tj. imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu.
O dokładnym źródle, z którego dane zostały pozyskane można uzyskać w hotelowej recepcji.
Dodatkowo goście naszego hotelu podczas meldunku w recepcji otrzymują zgodę na przetwarzanie danych.

§2
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych gości EuroHotel Sosnowiec mieszczącego się przy ulicy Broniewskiego 30, 41-215 Sosnowiec (dalej: Administrator) jest:
Stowarzyszenie Rozwoju Usług Hotelowych z siedzibą ul. Zofii Nałkowskiej 10, 40-425 w Katowicach, NIP: 9542809990
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: euroHOTEL Sosnowiec, ul. Broniewskiego 30, 41-415 Sosnowiec  lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem recepcja@eurohotelsosnowiec.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§3
PRZETWARZANIE DANYCH

Dane naszych gości przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Cele przetwarzania danych oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na:
– odpowiedzi na zapytania rezerwacyjne,
– realizacji usług hotelarskich zamówionych przez gości,
Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania gościom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez hotel usług, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa (księgowość), jak również w celach statystycznych.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe oraz dane powierzone do przetwarzania w specjalnej bazie kontrahentów, przez czas trwania pobytu, a po wymeldowaniu z hotelu, aż do momentu, aż zgoda zostanie cofnięta.

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe w celach:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez hotel w związku z poniesioną przez hotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do hotelu,
– udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych
Jeśli gość wycofa zgodę, dane związane z udokumentowaniem pobytu przechowujemy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, chyba że przepis prawa będzie wymagał dłuższego przechowywania dokumentów.
Spółka przez taki sam czas, będzie wykorzystywała Państwa dane zebrane poprzez stronę internetową do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej, oraz celów statystycznych.

§4
POZYSKANE DANE

Posiadane przez Administratora dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od osób przez Państwa upoważnionych do podawania takich danych, jak również od portali rezerwacyjnych, na których zarezerwowali państwo pobyt w naszym hotelu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam odpowiedź na zapytanie, rezerwacje, realizacje usługi.

§5
POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu osoby korzystającej z serwisu i przeznaczone do korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Państwa danych.
Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez Państwa w używanej przeglądarce internetowej.
Mają Państwo pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w urządzeniu, za pośrednictwem którego przeglądają serwis, a także zdecydować o ich usunięciu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.

EUROHOTEL Sosnowiec
en_GBEnglish (UK)